top of page
FE LOGO 2.png
FE LOGO 2.png
FE LOGO 2.png

CE Belgelendirme

FE LOGO 2.png

2013/53/AB Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin Kapsamı

2013/53/AB Gezi Tekneleri Yönetmeliği; tam boyu 2,5 metre ile 24 metre arasında bulunan, herhangi tipteki gezi ve spor amaçlı tekneleri ve Ek-2’de ifade edilen bileşenleri kapsamaktadır. Gezi amaçlı olarak piyasaya sunulduğunda, kiralık veya gezi tekneciliği eğitimi için kullanılan gezi tekneleri de bu Yönetmeliğin kapsamı dâhilinde bulunmaktadır. Gezi Teknelerinin bileşenleri şunlardır:

 • Teknenin içerisine yerleştirilmiş ve arkadan (kıçtan) tahrikli motorlar için tutuşmadan koruma donanımları,

 • Dıştan takma motorlarda, motor viteste iken ilk hareketi önleyen önleme donanımları,

 • Dümen simitleri, dümen mekanizmaları ve kablo donanımları,

 • Yakıt tankları, yakıt boruları ve hortumları,

 • Hazır (prefabrik) kaporta ve lumbuzlar.

      CE İşaretlemesinin Yapılması ve CE Belgelendirme Süreci

 • 2013/53/AB Gezi Tekneleri Yönetmeliğinde tasarım kategorisi ve teknenin boyuna bağlı olarak üreticinin seçebileceği modüller tanımlanmaktadır.

 • Uygunluk Değerlendirilmesi gerçekleştirilecek gezi teknesi veya bileşenin tipi, boyutları ve seçilen modül dikkate alınarak, 2013/53/AB Gezi Tekneleri Yönetmeliği doğrultusunda, yönetmeliğe ve ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygunluk yönünden incelenir;

 • Gezi teknesi veya bileşenleri, Teknik Dosya’ya uygunluk yönünden, yerinde kontrol edilerek, gerekli tüm testler yapılır. Ürüne uygulanan modüle göre kontrol, deney ve testler gerçekleştirilip işlemler tamamlandıktan sonra, bir rapor düzenlenir. Bu raporda, yapılan kontrol, deney ve testler yazılır; ilgili uyumlaştırılmış standartlar belirtilir; teknenin bu standartlara uygunluğu kanıtları ile yazılır.

 • Sonuçların değerlendirilerek uygunluğun tespit edilmesinin ardından, uygulanan modüle göre Yetkilendirilmiş Kuruluş (Notified Body), AT Tip İnceleme Sertifikası (Belgesi) veya Uygunluk Belgesi düzenleyerek, başvuru sahibine CE işareti kullanma hakkı verilmiş olur.

2013/53/EU Gezi Tekneleri Direktifine Dahil Olmayan Ürün ve Bileşenler

 • Kürekli eğitim tekneleri ve kürekli yarış tekneleri dahil, imalatçısı tarafından sadece yarış için tasarımlanmış ve etiketlenmiş tekneler, kanolar, kayaklar, gondollar ve deniz bisikletleri,

 • Yelkenli kayaklar,

 • Motorlu kayaklar, kişisel deniz araçları ve diğer benzeri motorlu deniz araçları,

 • İmalatçısı tarafından bu şekilde etiketlenmiş olması şartıyla, 1950 yılından önce tasarımlanmış tarihi teknelerin orijinal malzemelerden tek olarak üretilen kopyaları,

 • Sonradan piyasaya arz edilmemesi şartıyla deneme amacıyla üretilen tekneler,

 • İmalatını takiben beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kendi kişisel kullanımı için imal edilen tekneler,

 • Bu maddenin birinci fıkrasına aykırı olmaksızın, ticari amaçla yolcu taşıyan ve mürettebat bulunduran, özellikle; 15 DWT veya daha büyük olan, 15 m3 veya daha büyük hacimli eşya taşıma amaçlı olmayan, deplasmanı 15 m3 ten az olanlar da dâhil olmak üzere tekneleri çekmek veya itmek için kullanılan iç suyolu tekneleri,

 • Denizaltılar,

 • Hava yastıklı tekneler,

 • Ayaklı tekneler

 • Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasada bulunan gezi tekneleri ve bileşenleri

Fareast Maritime  Belgelendirme, Gezi Tekneleri Direktifi çerçevesinde “CE” Belgelendirme süreciyle ilgili olarak deneyimli kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Yönetmelik kapsamında bulunan ürünler için, Test İşlemleri, Teknik Dosya Değerlendirmeleri, Denetim ve Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

FE LOGO 2.png
FE LOGO 2.png
FE LOGO 2.png
bottom of page